hitman 2 [home]

[back to projects]

www.hitman2.com

hitman 2 screenshot Hitman in the garden of a Sicilian monestary.
hitman 2 screenshot Hitman at a metro station in Skt. Petersburg.
hitman 2 screenshot Another one of the garden of the monestary in Sicily.
hitman 2 screenshot The streets of Skt. Petersburg.
hitman 2 screenshot Sniping in Skt. Petersburg.